Thẻ: hoa Tết

Th2 01
Dịp Tết, dịp của trăm hoa khoe sắc

Xuân về, cây cối đâm chồi, nảy lộc, trăm hoa khoe sắc, trời đất như được nhuộm vàng…