Thẻ: Lý ngư vọng nguyệt

Th2 06
Những bức tranh Đông Hồ ý nghĩa nên treo ngày Tết

Cứ mỗi dịp Tết đến, bên cạnh câu đối đỏ bao giờ người ta cũng treo những bức tranh Tết…